Demo

Crèdits

Coordinació: Joan Lluís Amigó Carbonell.
Autors: Ainhoa Pancorbo Picó i Albert López Mullor.
Fotografies i plànols: Autors i Ajuntament de Castelldefels.
Dates de l’estudi arqueològic: maig-octubre de 2008.
Directora: Ainhoa Pancorbo Picó.

Promoció dels treballs: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Castelldefels.
Supervisió científica dels treballs: Albert López Mullor, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona.

© Ajuntament de Castelldefels
Octubre de 2014
Producció: Regidoria de Cultura
Disseny i composició: Muesli studio
ISBN: 978-84-937688-8-1

Introducció

L’estudi que teniu a les mans és el resultat de la intervenció arqueològica que es va dur a terme a Can Roca de Baix a finals de l’estiu de 2008 per encàrrec de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a petició de l’Ajuntament de Castelldefels. El motiu de l’encàrrec era la voluntat, per part de l'Ajuntament, d'habilitar l'immoble, llavors seu de la comissaria de policia, en seu d'entitats ciutadanes. Donat que els mitjans eren força escassos, es va optar per una intervenció arqueològica el menys agressiva possible, incidint especialment en els paraments. L’objectiu era, doncs, d’extreure el màxim d’informació possible amb el mínim de recursos econòmics. Aquest estudi previ hauria de ser completat amb els resultats que es podrien obtenir del seguiment arqueològic de les obres de restauració de l’edifici que es puguin fer en el futur. Tanmateix, el context econòmic ha fet que el projecte arquitectònic no s’hagi posat en pràctica fins ara. A l’espera de condicions més favorables, l’edifici roman tancat amb les obertures tapiades, per protegir-lo de possibles desperfectes.

Els treballs arqueològics realitzats van consistir en l'obertura d'onze sondeigs al subsòl i de quaranta-una cales als paraments. El resultat de tot plegat va ser revisat i ampliat per a l’elaboració del treball final del màster en Prehistòria, Història Antiga i Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona, per part de la primera de les signants d’aquest llibre, dirigit pel segon signant.1

1 El treball va ser defensat, el setembre de 2013, davant del tribunal format per la Dra. Helena Kirchner (UAB), la Dra. Gisela Ripoll (UB) i el Dr. Albert López Mullor (UAB), i va obtenir la qualificació d’excel·lent.

Ainhoa Pancorbo Picó | Albert López Mullor

Contacte

Regidoria de Cultura
Ajuntament de Castelldefels
cultura@castelldefels.org