Interiors

L’any 2008 es podia entrar a l’edifici per tres portes diferents, totes obertes a la façana de llevant. La principal era la central, acabada en arc rebaixat i oberta al cos més antic de la casa. La porta lateral de migdia era la que es trobava oberta al públic en el decurs dels anys en què l’edifici va ser seu de la Policia. La de tramuntana mena a un cos, avui independent, que hauria format part de la masia original i que en els darrers temps acollia uns vestidors.

Contacte

Regidoria de Cultura
Ajuntament de Castelldefels
cultura@castelldefels.org