1.3. El cos septentrional

Finalment, com s’ha vist en iniciar aquesta descripció, el cos més septentrional de l’edifici té una entrada independent i en efectuar els treballs només s’hi podia accedir des de l’exterior9. Aquest edifici en els darrers temps s’havia utilitzat com a vestidor del personal de la comissaria. Entrant per la porta es troba un passadís que limita, a migdia, amb l’àmbit 015, amb el qual, com s’ha vist, havia connectat a través d’una porta actualment habilitada com a armari (fig. 7). A tramuntana, es troba un envà de rajols en el qual s’obren dues portes. La primera mena a un espai de planta rectangular amb una única finestra, tancada amb barrots, que dona a la façana de llevant. La segona, mena a un altre espai de planta irregular on es trobava un lavabo, amb un petit finestró que dona al pati de la masia (àmbit 011).

Al final del passadís s’enfila una escala d’obra que a l’angle sud-oest de l’àmbit gira cap a la dreta on es troba una porta que mena a un gran espai, l’àmbit 116. És de planta rectangular i ocupava el mateix espai que en planta baixa encabeix l’habitació i el lavabo. Disposa d’una finestra a la façana de llevant, amb brancals i ampit de pedra de marès que no conserva però la llinda. Sortint de l’àmbit 116 i deixant l’escala a mà esquerra es reprèn el passadís, pel qual es pot entrar a l’àmbit contigu a 116 (àmbit 117, fig. 35), encara a tramuntana. És de planta rectangular i disposa d’un petit finestró amb reixa obert a la façana de llevant.

De nou al passadís i ja al cos nord del pati, es trobaven encara dos àmbits més, el 112 i el 113, amb una finestra cadascun a la façana de migdia. Encara s’hi trobaven les taquilles del personal de la comissaria de policia, disposades de tal manera que deixaven petits passadissos per passar-hi de perfil. En aquests darrers àmbits tots els paviments són de rajola de 20 cm de costat de color torrat imitant un encaironat. Els sostres són embigats amb rajols.

9 Actualment la porta d’accés a aquest cos és tapiada.

Contacte

Regidoria de Cultura
Ajuntament de Castelldefels
cultura@castelldefels.org